§

Regel
01 De utleide markørene tilhører wericon paintball utleie.
Utstyret kan ikke videreutleies.
02 Leieren har ansvaret for at utstyret ikke skades eller kommer på avveie.
Skadet/mistet utstyr erstattes av leier.
03 Markørene leveres innen kl 12:00 dagen etter utleie.
Gjelder ikke ved spilling på vår bane.
04 Personer under 18 år kan kun spille paintball under oppsyn av en myndig person (person over 18 år)
05 Under spill må maske alltid brukes. Masken må IKKE taes av før alle deltagere har satt på løpsplugg og sikring. Markøren skal alltid behandles som om den var ladet.
06 Kun uåpnede poser med baller kan returneres.
Ballene må oppbevares i romtemperatur.
07 Alt spill skjer på eget ansvar.
 
08 Deltagere må ikke være påvirket av alkohol eller
andre rusmidler.
09 Ved spill på ikke-godkjent bane skal sikkerhetsavstand
til tilskuere være minst 100 meter.

Ved leie av bane, gjelder også reglene:

10 Det må ikke skytes over nettet eller utenfor spilleområdet.
 
11 Det er kun tillatt å bruke paintballs kjøpt fra wericon paintball utleie.

Brudd på regler kan medføre erstatningskrav, straffegebyr eller utestengelse

All kopiering av innhold fra denne siden forbudt - wericon paintball utleie - 15/07/2003